Nguyên Tắc Khấu Trừ Thuế GTGT Trong Doanh Nghiệp


Nguyên tắc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp được quy định chi tiết tại điều 14 - Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Khấu trừ thuế GTGT đối với Tổn thất:

Dùng cho sản xuất – kinh doanh hàng hóa – Dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất

Khấu trừ thuế GTGT đối với Hao hụt

Hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu…

Khấu trừ thuế GTGT đối với TSCĐ

 • Nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất – kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp
 • Xe ô tô dưới 9 chỗ

khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT đối với Nhà ở cho chuyên gia nước ngoài

 • Quản lý hưởng lương tại VN theo HĐLD ký tại VN
 • Vẫn là nhân viên của DN ở nước ngoài, chịu sự điều động của DN nước ngoài, được DN ở nước ngoài trả lương

Khấu trừ thuế GTGT đối với Thuế GTGT đầu vào dùng chung

 • Phân bổ theo tỷ lệ(tính cả DT chịu thuế và DT không kê khai nộp thuế)
 • Hàng tháng/ quý tạm phân bổ, cuối năm điều chỉnh

Khấu trừ thuế GTGT đối với Tổ chức khép kín

 • Dụng sản phẩm không chịu thuế để sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT
 • Trường hợp có bán sản phẩm không chịu thuế khi chưa hoàn thành dự án
 • Trường hợp đầu ra chịu thuế và cả không chịu thuế

Khấu trừ thuế GTGT đối với Hàng biếu tặng

Cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do Hải quan ấn định

Số thuế GTGT đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan và hải quan dược khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế

Khấu trừ thuế GTGT đối với Thuế GTGT đầu vào hàng viện trợ

 • Thuế GTGT của HH – DV mua vào để SX – KH HH –DV cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức QT để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
 • Thuế GTGT đầi vào của hàng hóa – Dịch vụ sử dụng cho tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên

Kỳ khấu trừ, kê khai bổ sung

 • Phát sinh kỳ nào được khấu trừ kỳ đó, không phân biệt đã dùng hay còn trong kho
 • Được bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở NNT

Thuế GTGT không được khấu trừ

 • Được tính chi phí để tínhTNDN hoặc tính vào nguyên giá TSCĐ
 • Trừ số thuế GTGT của HH –DV vào từng lần có giá trị 20tr trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Thuế GTGT HH – DV không kê khai, không nộp thuế

Thuế GTGT đầu vào của HH- DV sử dụng cho các hoạt động cung cấp HH – DV không kê khai, tính nộp thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ

Khấu trừ thuế GTGT đối với Hóa đơn mang tiên ủy quyền

 • DN bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sử chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thế có hóa đơn GTGT
 • Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan

Khấu trừ thuế GTGT đối với Tổ chức, cá nhân không kinh doanh góp vốn

 • Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản
 • Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận

Khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chuyển từ trực tiếp sang khấu trừ

Được khấu trừ thuế GTGT của HH – DV mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai nộp thuế theo PP khấu trừ thuế

Điều kiện về hóa đơn

 • Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật
 • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tê, địa chỉ, mã số thuế của người bán/mua nên không xác định được người bán/ mua;
 • Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống
 • Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua bán hoặc trao đổi

Bài viết tiếp theo: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2020

Bài viết trước: Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% năm 2020

Các tin cũ hơn