0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Phòng Dân Tộc Huyện Sông Hinh

Phòng Dân Tộc Huyện Sông Hinh mã số doanh nghiệp 4400971250 địa chỉ trụ sở 21, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN SÔNG HINH
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN SÔNG HINH
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 4400971250
Ngày bắt đầu thành lập:04/02/2013
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Sông Hinh
Địa chỉ trụ sở chính:21, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Ngành Nghề Kinh Doanh: