0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Phòng Kinh Tế Thị Xã Sông Cầu

Phòng Kinh Tế Thị Xã Sông Cầu mã số doanh nghiệp 4400648265 địa chỉ trụ sở Long Hải, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ SÔNG CẦU
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 4400648265
Ngày bắt đầu thành lập:18/05/2009
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Thị xã Sông Cầu
Địa chỉ trụ sở chính:Long Hải, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Ngành Nghề Kinh Doanh: