Phú Thuận Food tuyển kế toán công nợ tại Trung Kính


Phú Thuận Food tuyển kế toán công nợ tại Trung Kính

Phú Thuận Food tuyển kế toán công nợ tại Trung Kính Thu thập và sắp xếp chứng từ cũng như tài liệu khác có liên quan Đối chiếu báo cáo và các nghiệp vụ để xác minh tài khoản.
- Mô Tả Công Việc
+Thu thập và sắp xếp chứng từ cũng như tài liệu khác có liên quan.
+ Đối chiếu và kiểm tra chứng từ, đối chiếu công nợ khách hàng.
+Xác minh thông tin giao dịch trước khi thanh toán hóa đơn
+Nhắc nhở các khách hàng quá hạn trả nợ, thông báo cho khách các khoản thanh toán còn thiếu để thu tiền.
+Xác minh thông tin giao dịch trước khi nhận doanh thu, lập và gửi hóa đơn qua email, xác định tài khoản quá hạn phải thu/thanh toán cũng như các khoản thanh toán còn thiếu.
+Ghi vào sổ cái các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản công nợ.
+Tuân theo hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ để đảm bảo an ninh tài chính.
+Đối chiếu báo cáo và các nghiệp vụ để xác minh tài khoản.
+Bảo vệ số liệu tài chính bằng cách sao lưu cơ sở dữ liệu.
+Sắp xếp tài liệu kế toán để lưu giữ lịch sử các giao dịch tài chính.
- CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
+ Đóng BHXH, thưởng thâm niên
- thưởng các ngày lễ, Tết
- Du lịch hằng năm
- Thời gian làm việc: 8h-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h30)
 
Gửi cv qua mail: phunhuanfoodtuyendung@gmail.com
Liên hệ ms Trang 0972.634.386 (p. nhân sự)

Các tin cũ hơn