0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Quy định góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty năm 2020 và góp vốn bằng tiền mặt cần những chứng từ gì

Nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chưa nắm được các quy định về góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty vậy thì cá nhân hay doanh nghiệp được phép góp vốn bằng tiền mặt thì trong bài viết này sẽ giải thích rõ các vấn đề trên nhé

quy định góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty

1/ Nếu là cá nhân có thể góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty

Thanh toán bằng tiền mặt là việc sử dụng tiền mặt để trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán.

Căn cứ vào quy định nêu trên, việc không được góp vốn bằng tiền mặt chỉ bắt buộc với doanh nghiệp.

Đồng thời, công văn 786/TCT-CS có nêu, cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp được phép thanh toán bằng tiền mặt.

Tham khảo quy định cá nhân góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty tại:


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển.
(Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05-2015/Bolt-KT ngày 25/12/2015 của Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển hỏi về giao dịch góp vốn bằng tiền mặt và thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên ngoại ngữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt quy định:

“Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp.

2. Về thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên dạy ngoại ngữ.

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn hướng dẫn số 14357/CT-TT&HT ngày 17/12/2015 là đúng quy định. Đề nghị Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 14357/CT-TT&HT nêu trên và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Bình Dương;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang


Như vậy, cá nhân khi góp vốn vào các doanh nghiệp có thể góp bằng tiền mặt, không có quy định bắt buộc góp vốn phải qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, để đảm bảo minh bạch, rõ ràng nên chọn thanh toán qua ngân hàng.

Góp vốn bằng tiền mặt cần chứng từ gì?

Trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty cần chuẩn bị các chứng từ sau:

- Phiếu thu: Nội dung ghi rõ góp vốn kinh doanh vào công ty; Đầy đủ chữ ký và họ tên của người nộp tiền, người thu tiền, người lập phiếu.

- Biên bản kiểm kê tiền mặt;

- Biên bản góp vốn.

2/ Doanh nghiệp không được góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty

Tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành (khoản 1 Điều 3 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt).

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC, các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt gồm cả tiền giấy, tiền kim loại để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn, mua bán và chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp góp vốn không được dùng tiền mặt. Khi góp vốn vào doanh nghiệp, các doanh nghiệp được sử dụng các hình thức sau:

- Thanh toán bằng Séc;

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền;

- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác

Trên là bài viết quy định góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty năm 2020 mời các bạn tham khảo nhé, có gì thắc mắc các bạn comment phía dưới chúng tôi sẽ gửi câu trả lời sớm nhất


Bài Viết Liên quan:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp  -  Phí trọn gói chỉ còn 1,3tr

⇒ Mức đóng thuế môn bài năm 2020

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn