Quy định về cách đặt tên của doanh nghiệp mới nhất


Quy định về cách đặt tên của doanh nghiệp khi thành lập công ty và các tên cần tránh khi thành lập doanh nghiệp

Bạn chuẩn bị thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu ? Và chưa biết cách đặt tên của doanh nghiệp một cách chuẩn ý nghĩa và đúng theo phương châm kinh doanh của doanh nghiệp

quy định về cách đặt tên doanh nghiệp

Dưới đây Hỗ trợ doanh nghiệp Hoàng Luật sẽ hướng dẫn các bạn quy định về cách đặt tên của doanh nghiệp như sau:

Áp dụng theo điều 38 của luật doanh nghiệp mới nhất 2015 quy định về cách đặt tên của doanh nghiệp khi mới thành lập công ty như sau

I/Quy định về tên loại hình doanh nghiệp:

1/ Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được theo quy định như sau:

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:

Có 2 cách viết: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “ công ty TNHH”

+ Đối với công ty cổ phần”

Có 2 cách viết: “Công ty Cổ phần”  hoặc “công ty CP”

+ Đối với công ty hợp danh

Có 2 cách viết: “Công ty hợp danh” hoặc “ Công ty HD”

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân

Có 2 cách viết: “DNTN” hoặc Doanh nghiệp TN”

2/ Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp   CHỈ CÒN 1.500.000 VNĐ

II/ Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diên, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dich, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Một số lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp:

  • Không đặt tên trùng với tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
  • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan đơn vị tổ chức đó
  • Không sử dụng từ ngữ ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

III/ Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

1/ Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La – Tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài

2/ Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tiếng việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành

3/ Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài

III/ Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1/ Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Viêt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu

2/ Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “ chi nhánh”  đối với chi nhánh, cụm từ “ văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện

3/ Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tiếng việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

IV/ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1/ Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng việt của doanh nghiệp đã đăng ký

2/ Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

-Tên tiếng việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký

-Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký

-Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đã đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký

-Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đã đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó

-Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”,”.”,”+”,”-“,”_”

-Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “Tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký

-Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
⇒ Những lưu ý khi thực hiện quá trình thành lập doanh nghiệp

    (Bắt đầu chuẩn bị mở công ty bạn cần chuẩn bị những gì)

 Dịch vụ kế toán Giá chỉ từ 300.000 đ

   (Nhận làm dịch vụ kế toán cho mọi doanh nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên)

 Dịch vụ báo cáo tài chính Giá chỉ từ 500.000 đ

   (Nhận làm báo cáo tài chính cuối năm cho mọi doanh nghiệp)

 

 

Các tin cũ hơn