Sơ đồ 70 kế toán quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu


Sơ đồ 70 kế toán quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Chi các quỹ khác bằng tiền mặt tiền gửi ngân hàng làm sao có được sơ đồ 70 kế toán quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu có thể trích lập các quỹ khác từ lơi nhuận sau thuế tndn, bổ sung vốn điều lệ.

Xem thêm: dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy  &&  dịch vụ thành lập công ty tại tây hồ

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn