Sơ đồ kế toán bán hàng đại lý TT133


Sơ đồ kế toán bán hàng đại lý TT133

Khi xuất hàng giao cho đơn vị nhận bán hàng đại lý với tk 155, 156 hàng gửi đi bán kết chuyển giá vốn của hàng đại lý đã bán được thì Sơ đồ kế toán bán hàng đại lý TT133 giúp bạn thể hiện được các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Bạn xem thêm: dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp  && dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn