Sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp


Sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp

Các chi phí trích trước thực tế phát sinh liên quan đến sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp với số chênh lệch giữa chi phí thực tế của sửa chữa lơn hơn số đã trích trước. Số chênh lệch giữa chi phí thực tế sửa chữa lớn nhỏ hơn số chi phí trích trước.

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty tại thanh xuân  && bài tập kế toán sản xuất sản phẩm

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn