Sơ đồ kế toán chi phí trả trước


Sơ đồ kế toán chi phí trả trước

Rất nhiều tài khoản liên quan đến Sơ đồ kế toán chi phí trả trước như 111, 112, 153, 331, 334, 338..khi phát sinh các khoản chi phí trả trước định kỳ phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh..154, 642, 153..

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp ở từ liêm  && hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn