Sơ đồ kế toán đầu tư khác


Sơ đồ kế toán đầu tư khác

Các khoản đầu tư như đầu tư bằng tiền, tài sản cố định, cổ phiếu..gọi là đầu tư góp vốn khác cho ta Sơ đồ kế toán đầu tư khác bạn có thể nhận lại từ cổ phần góp vốn, sản phầm hàng hóa..được hạch toán thể hiện tại các đầu tài khoản như : 333, 511, 515, 2281, 635, 11, 112..

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp ở từ liêm  && hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn