Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu liên quan tk 111, 112, 131...cho ra Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ các khoản thuế phải nộp khi bán hàng, cung cấp dịch vụ trường hợp chưa tách các khoản thuế phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Bạn xem thêm: dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh  && thành lập doanh nghiệp tại long biên

Chúc bạn thành công !