0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Sơ đồ kế toán dự phòng phải trả doanh nghiệp

Các khoản chi phí phát sinh bằng tiền liên quan đến các khoản dự phòng phải trả đã lập ta có sơ đồ kế toán dự phòng phải trả doanh nghiệp sẽ trả về số dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa bảo hành sản phầm, hàng hoá, hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình xây dựng.

kế toán nợ vay và dự phòng phải trả
 
tài khoản 352 theo thông tư 200

Xem thêm: thành lập công ty tại mỹ đình  && câu hỏi trắc nghiệm kế toán sản xuất

Chúc bạn thành công !


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn