Sơ đồ kế toán dự phòng tổn thất tài sản


Sơ đồ kế toán dự phòng tổn thất tài sản

Trong kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh cho ta một Sơ đồ kế toán dự phòng tổn thất tài sản đánh giá phần chênh lệch số phải lập dự phòng kỳ này lớn hơn số đã lập kỳ trước. Ngoài ra khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp ở từ liêm  && hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn