Sơ đồ kế toán phải trả người lao động


Sơ đồ kế toán phải trả người lao động

Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của người lao động như tài khoản : 138, 141, 333, 338 hay tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động như 154, 631, 241, 642..Hay ứng và thanh toán tiền lương và các khoản khác cho người lao động phải trả tiền lương nghỉ phép nếu doanh nghiệp trích trước..tất cả được rút gọn và sơ đồ kế toán phải trả người lao động dưới đây.

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại minh khai  && mẫu cv xin việc kế toán

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn