Sơ đồ kế toán thuế thu nhập cá nhân


Sơ đồ kế toán thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt 111 hoặc 112 qua đó kết chuyển sang tài khoản 3335 thuế thu nhập cá nhân phải nộp của công nhân viên và người lao động khác 334..Tổng số tiền thù lao phải thanh toán cho các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp..Bạn hãy xem qua sơ đồ kế toán thuế thu nhập cá nhân dưới đây để hiểu rõ hơn công việc kế toán của mình.

 

 

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại minh khai  && mẫu cv xin việc kế toán

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn