Sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước


Sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Các loại thuế như: môn bài, thuế môi trương, thuế tiêu thụ đặc biệt...cho ta sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước..thuế gián thu khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác từ tk 133, 111, 112, 131, 511, 515..số thuế phải nộp khi bán cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: thành lập công ty tnhh ở thanh xuân  &&  kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn