Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép ngừng sản xuất


Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép ngừng sản xuất

Bạn đang học kế toán thực sự không nên bỏ qua Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép ngừng sản xuất này. Tai đây cho bạn biết cách kết chuyển tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất. Các tài khoản liên quan như: 334, 335, 154, 631, 642...

Xem thêm: thành lập công ty tại đống đa giá rẻ  && hướng dẫn viết mục tiêu nghề nghiệp

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn