Sơ đồ kế toán vay và nợ thuê tài chính doanh nghiệp


Sơ đồ kế toán vay và nợ thuê tài chính doanh nghiệp

Các khoản trả nợ vay bằng VNĐ thì sơ đồ kế toán vay và nợ thuê tài chính doanh nghiệp thể hiện được tất các nghiệp vụ liên quan như : trả nợ vay bằng vnđ, vay bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, vay chuyển tra ngay cho người bán hàng cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: thành lập công ty tại mỹ đình  && câu hỏi trắc nghiệm kế toán sản xuất

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn