Sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu


Sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

Với sơ đồ số 67 giúp bạn có được tổng quát nhất về vấn đề liên quan đến sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu như: trả lại vốn đầu tư cho chủ sở hữu, nhận quà biếu, tặng, tài trợ..các tài khoản như: 341, 338, 331, 241, 217, 211, 156...

Xem thêm: thành lập công ty tại mỹ đình  && câu hỏi trắc nghiệm kế toán sản xuất

Các tin cũ hơn