Sơ đồ kế toán xây dựng cơ bản dở dang


Sơ đồ kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Nhận khối lượng xây lắp, thiết bị hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao qua 331 bạn có thể xem Sơ đồ kế toán xây dựng cơ bản dở dang dưới đây liên quan đến khoản tiền phạt 112, 331 khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

 

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp ở từ liêm  && hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn