Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hoá biếu tặng


Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hoá biếu tặng

Tài khoản 155, 156 giá vốn của sản phầm, hàng hoá xuất biếu tặng, khuyến mại bạn có được Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hoá biếu tặng thể hiện doanh thu sản phẩm, hàng hoá, khuyến mãi kèm theo điều kiện khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ khác.

Bạn xem thêm: dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp  && dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn