Sơ đồ số 81 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu TT133


Sơ đồ số 81 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu TT133

Khi phát sinh các khoản CKTM như hàng bán hàng bị trả lại hay doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ..với Sơ đồ số 81 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu TT133 giải quyết tất cả các nghiệp vụ liên quan cho bạn

Xem thêm:
 
 

Các tin cũ hơn