Sơ đồ số 83 kế toán giá thành sản xuất TT133


Sơ đồ số 83 kế toán giá thành sản xuất TT133

Với phương pháp kiểm kê định kỳ thù với Sơ đồ số 83 kế toán giá thành sản xuất TT133 giúp bạn biết cách xử lý các nghiệp vụ liên quan tài khoản 154, 631, 661, 334...giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được kết chuyển vào giá thành sản xuất.

Xem thêm:
 
 

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn