Sơ đồ số 90 chi phí phát sinh do đánh giá lại TT133


Sơ đồ số 90 chi phí phát sinh do đánh giá lại TT133

Khi bạn hạch toán, định khoản các nguồn kế toán thu nhập, chi phí khác phát sinh do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, hay tài sản cố định góp vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bạn sẽ dùng kỹ năng, nghiệp vụ kế toán nào. Cách ghi nhơ nhanh nhất đó chính là sử dụng sơ đồ kế toán số 90 dưới đây của chúng tôi.

Xem thêm:

>> thành lập doanh nghiệp tại đống đa

>> thành lập công ty tại hai bà trưng

Các tin cũ hơn