dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Tài Liệu Hóa Đơn Chứng Từ
Nghiệp vụ phát hành trái phiếu

Nghiệp vụ phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Công văn xin khôi phục lại mã số thuế bị đóng

Công văn xin khôi phục lại mã số thuế bị đóng

Mã số thuế công ty bị đóng mà bạn không biết? Làm công văn xin khôi phục lại mã số thuế bị đóng như thế nào cho đúng, cho chuẩn. Bạn tải mẫu số: 25/ĐK - TCT theo thông tư 95 của bộ tài chính như dưới đây
Hướng dẫn xử lý tình huống khi lập hóa đơn

Hướng dẫn xử lý tình huống khi lập hóa đơn

Hướng dẫn xử lý tình huống khi lập hóa đơn như trường hợp không phải lập hóa đơn, trường hợp hàng hóa nhiều hơn số dòng, và xử lý đối với hóa đơn đã lập
Nguyên tắc và thời điểm lập hóa đơn năm 2020

Nguyên tắc và thời điểm lập hóa đơn năm 2020

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ và Thời điểm lập hóa đơn được quy định tại điều 16 Thông Tư 39/2014/TT-BTC
Nội dung bắt buộc trên hóa đơn sử dụng trong DN

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn sử dụng trong DN

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn sử dụng trong DN phải được thể hiện trên 1 mặt giấy được quy định tại điều 4 Thông Tư số 39/2014/TT - BTC
Các loại hóa đơn trong doanh nghiệp năm 2020

Các loại hóa đơn trong doanh nghiệp năm 2020

Các loại hóa đơn trong doanh nghiệp được quy định tại điều 3 Thông Tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi tại khoản 1 điều 5 Thông Tư 119/2014/TT-BTC
Những đối tượng doanh nghiệp bị rủi ro cao về thuế

Những đối tượng doanh nghiệp bị rủi ro cao về thuế

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu dưới đây
Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn năm 2020

Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn năm 2020

Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC chi tiết về làm mẫu hóa đơn sử dụng
Hóa đơn chứng từ hợp pháp và bất hợp pháp

Hóa đơn chứng từ hợp pháp và bất hợp pháp

Hóa đơn chứng từ hợp pháp là gì? Hóa đơn chứng từ bất hợp pháp là gì? Các trường hợp của việc sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp
1Next

0973.981.661