dịch vụ thành lập doanh nghiệp

TÀI LIỆU KẾ TOÁN THUẾ
Chi phí khấu hao là gì ?

Chi phí khấu hao là gì ?

Chi phí khấu hao là gì ? Khi tài sản bị hao mòn, nó mất đi một phần giá trị của nó, được gọi là khấu hao.
Xử lý thông báo phát hành hóa đơn điện tử bị sai

Xử lý thông báo phát hành hóa đơn điện tử bị sai

Nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đế việc thông báo phát hành hóa đơn đã gửi qua mạng rồi nhưng sau đó mới phát hiện ra sai sót giờ muốn biết cách xử lý trường hợp này như thế nào.
Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm
Hướng dẫn kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn được chấp thuận hay chưa?

Hướng dẫn kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn được chấp thuận hay chưa?

bạn hãy nên kiểm tra lại 1 lần trước khi xuất hóa đơn cho khách hàng xem hóa đơn của doanh nghiệp mình đã được cơ quan thuế chấp thuận hay chưa bằng cách kiểm tra tại
Hướng dẫn làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hướng dẫn làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Vậy công việc làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử sẽ cần những làm những bước nào ? trình tự thực hiện ra làm sao.
0973.981.661