Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam


Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Mã số doanh nghiệp:0100100079 Địa chỉ trụ sở chính:Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:VIETNAM ELECTRICITY
Tên doanh nghiệp viết tắt:EVN
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0100100079
Loại hình pháp lý:Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Ngày bắt đầu thành lập:08/07/2010
Tên người đại diện theo pháp luậtTRẦN ĐÌNH NHÂN
Địa chỉ trụ sở chính:Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

3511 (Chính)

Sản xuất điện

Chi tiết: - Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; - Xuất nhập khẩu điện năng; - Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; - Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện. - Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;

2710

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Chi tiết: Chế tạo thiết bị điện; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8559

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: - Xây lắp các công trình điện; - Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; - Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động;

6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Đầu tư, kinh doanh cơ khí điện lực; - Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện;

7490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dịch vụ tự động hóa và điều khiển;

6190

Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng;

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Cho thuê văn phòng (Hoạt động dianh doanh tại trụ sở EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Tin Tức Liên Quan:

⇒ chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

⇒ bài tập kế toán tài sản cố định

Các tin cũ hơn