0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Thái Thị Kim Loan

Thái Thị Kim Loan mã số doanh nghiệp 1600475462 địa chỉ trụ sở Sạp số 24B, Nhà Lồng chợ sắt, Phường Châu Phú A, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: thái thị kim loan
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 1600475462
Ngày bắt đầu thành lập:20/12/1999
Người đại diện pháp luật:Thái Thị Kim Loan
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Tp. Châu Đốc
Địa chỉ trụ sở chính:Sạp số 24B, Nhà Lồng chợ sắt, Phường Châu Phú A, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang

Ngành Nghề Kinh Doanh: