0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Thặng dư ngân sách là gì?

Định nghĩa: Thặng dư ngân sách đề cập đến số tiền mà doanh thu của một công ty vượt quá chi phí của nó. Nói cách khác, nó đo lường số tiền mà công ty còn lại sau khi thanh toán tất cả các chi phí.
 
Thuật ngữ này được sử dụng phổ biến nhất để chỉ chi tiêu của chính phủ, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các công ty và cá nhân. Thông thường khi nói về các cá nhân, bạn sẽ sử dụng thuật ngữ tiết kiệm ròng. Tương tự như vậy, các công ty thường gọi thặng dư dòng tiền miễn phí của họ  .
 
 
Thặng dư ngân sách có nghĩa là gì?
 
Dù bằng cách nào, đây là một số liệu rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp vì nó cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả và còn dư tiền sau khi thanh toán chi phí, có thể được sử dụng để đầu tư, phát triển hoặc trả cổ đông. Tuy nhiên, thặng dư ngân sách chỉ có thể xảy ra do kết quả của việc tăng doanh thu hoặc giảm chi phí. Nếu các công ty liên tục có thặng dư ngân sách, hoặc lợi nhuận, điều này báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng công ty rất mạnh, và sẽ tiếp tục tăng đầu tư và tăng trưởng trong công ty.
Thí dụ
Jessica là người đứng đầu một công ty thiết kế mới ở San Francisco và cô muốn bắt đầu đầu tư vào các dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, cô ấy cần tiền để làm điều đó, vì vậy cô ấy xem xét tài chính của công ty mình. Cô thấy rằng công ty có doanh thu 10.000 đô la với chi phí là 12.000 đô la. Cho đến nay, công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh nhờ những đóng góp của Jessica từ tài khoản cá nhân của cô. Tuy nhiên, cô nói chuyện với các quản lý của mình và thấy họ có thể giảm chi phí xuống còn 9.000 đô la. Vào cuối năm sau, cô kiểm tra tài chính của mình và thấy rằng công ty đã tăng doanh thu lên 15.000 đô la và giảm chi phí xuống còn 6.000 đô la.
 
Điều này mang lại cho công ty một khoản thặng dư ngân sách cho năm 9.000 đô la. Vì đây là số tiền mà công ty cô có sau khi thanh toán tất cả các chi phí, Jessica có thể sử dụng số tiền này để đầu tư vào các dòng sản phẩm mới. Cô chi 6.000 đô la cho các mặt hàng thiết kế mới, 2.000 đô la cho tiếp thị và 1.000 đô la để thiết lập một chương trình để hiển thị công việc của mình. Chương trình là một thành công và các nhà đầu tư đổ xô vào công việc kinh doanh của cô. Chẳng mấy chốc, nó được hưởng hơn 25.000 đô la doanh thu mỗi năm, với chi phí chỉ 10.000 đô la.
 
Thặng dư ngân sách là một phần quan trọng của một doanh nghiệp để tạo điều kiện cho tăng trưởng và đầu tư, từ đó có thể dẫn đến những thành công mới trong tương lai. Thặng dư ngân sách liên tục, hoặc  lợi nhuận , được ghi nhận là  Thu nhập giữ lại  trên  Bảng cân đối kế toán , và là một nguồn tài chính quan trọng cho công ty.
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn