0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Thanh Tra Huyện Mỏ Cày Bắc

Thanh Tra Huyện Mỏ Cày Bắc mã số doanh nghiệp 1300552719 địa chỉ trụ sở PHướC Mỹ TRUNG, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: thanh tra huyện mỏ cày bắc
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 1300552719
Ngày bắt đầu thành lập:08/10/2009
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục thuế Huyện Mỏ Cày Bắc
Địa chỉ trụ sở chính:PHướC Mỹ TRUNG, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngành Nghề Kinh Doanh: