0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpThu hồi nợ xấu là gì?

Thu hồi nợ xấu là khoản thanh toán nhận được cho một khoản nợ đã được xóa và được coi là không thể thu được. Khoản phải thu có thể đến dưới dạng khoản vay, hạn mức tín dụng hoặc bất kỳ khoản phải thu nào khác.
 
Bởi vì nó thường tạo ra một khoản lỗ khi được xóa nợ, thu hồi nợ xấu thường tạo ra thu nhập. Trong kế toán, việc thu hồi nợ xấu ghi nhận khoản trợ cấp cho các khoản nợ xấu hoặc các khoản dự phòng nợ xấu và làm giảm danh mục các khoản phải thu trong sổ sách.
 
Hiểu về thu hồi nợ xấu
Nhiều khoản nợ xấu rất khó thu thập và thường được xóa nợ. Trong hầu hết các trường hợp, một công ty đã thực hiện nhiều bước trước khi coi đó là một khoản nợ xấu bao gồm các bộ sưu tập nội bộ và bên thứ ba hoặc thậm chí là hành động pháp lý. Nỗ lực thu nợ vẫn có thể diễn ra sau khi khoản nợ được xóa.
 
Thanh toán vẫn có thể được thực hiện sau khi xóa nợ, khiến nó trở thành một khoản nợ xấu. Thanh toán có thể đến dưới dạng thanh toán một phần từ người ủy thác phá sản hoặc do con nợ đã quyết định thực hiện một khoản thanh toán để xóa nợ với số tiền thấp hơn.
 
 
Nợ xấu cũng có thể được thu hồi nếu một phần của tài sản thế chấp được bán. Ví dụ, một người cho vay có thể lấy lại một chiếc xe hơi và bán nó để trả cho khoản nợ chưa thanh toán. Một ngân hàng cũng có thể nhận được vốn chủ sở hữu để đổi lấy việc xóa một khoản vay mà sau đó có thể thu hồi khoản vay và có lẽ, lợi nhuận bổ sung.
Nợ xấu là không thể tránh khỏi, vì các công ty sẽ luôn có những khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đó là lý do tại sao có nhu cầu cao đối với các công ty thu hồi nợ xấu hoặc các cơ quan thu nợ (bên thứ ba).
 
Báo cáo thu hồi nợ xấu
Bất kỳ hành động nào được thực hiện với khoản nợ xấu phải được ghi chú trong sổ sách của công ty. Khi khoản nợ được xóa, nó phải được tính là một khoản lỗ. Nếu nó được phục hồi, công ty phải đảo ngược tổn thất.
 
Vì vậy, khi một doanh nghiệp xóa nợ xấu trong một năm tính thuế và thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ trong năm tính thuế sau, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS) yêu cầu doanh nghiệp bao gồm các khoản thu hồi trong tổng thu nhập. Doanh nghiệp chỉ phải báo cáo số tiền thu hồi bằng với số tiền đã khấu trừ trước đó. Tuy nhiên, nếu một phần của khoản khấu trừ không kích hoạt giảm hóa đơn thuế của doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải báo cáo rằng một phần của các khoản tiền được thu hồi là thu nhập.
 
Trong một số trường hợp, các khoản khấu trừ nợ xấu không làm giảm thuế trong năm mà chúng phải chịu, tạo ra một khoản lỗ hoạt động ròng (NOL). Những mất mát này kéo dài trong một số năm nhất định trước khi chúng hết hạn. Nếu việc khấu trừ nợ xấu của một doanh nghiệp đã kích hoạt việc chuyển nhượng NOL chưa hết hạn, thì đó sẽ là khoản khấu trừ thuế và do đó việc thu hồi nợ xấu phải được báo cáo là thu nhập. Tuy nhiên, nếu việc chuyển nhượng NOL đã hết hạn, về cơ bản, doanh nghiệp không bao giờ được giảm thuế và không cần báo cáo sự phục hồi tương ứng.
 
Chìa khóa chính
Thu hồi nợ xấu là khoản thanh toán nhận được cho một khoản nợ đã được xóa và được coi là không thể thu được.
Tất cả hoặc một phần của một khoản nợ xấu có thể được thực hiện dưới hình thức thanh toán từ một người ủy thác phá sản hoặc khi ngân hàng bán tài sản thế chấp.
Nợ xấu phải được báo cáo cho IRS như một khoản lỗ. Thu hồi nợ xấu phải được tuyên bố là một phần của tổng thu nhập.
Thu hồi nợ xấu phi kinh doanh
Trong một số trường hợp, IRS cho phép người khai thuế xóa nợ xấu không kinh doanh. Những khoản nợ này phải hoàn toàn không thể thu được, và người nộp thuế phải có khả năng chứng minh rằng mình đã làm càng nhiều càng tốt để thu hồi nợ. Tuy nhiên, người nộp đơn không phải đưa con nợ ra tòa.
 
Trong hầu hết các trường hợp, cho thấy con nợ bị vỡ nợ hoặc tuyên bố phá sản là bằng chứng quan trọng. Ví dụ: nếu ai đó cho bạn bè hoặc hàng xóm vay tiền trong một giao dịch hoàn toàn không liên quan đến một trong hai doanh nghiệp của họ và người vay không trả được khoản vay, đó là một khoản nợ xấu không kinh doanh. Người nộp thuế có thể báo cáo đó là mất vốn ngắn hạn .
 
Nếu khoản nợ được trả sau khi nó được coi là một khoản nợ xấu, người khai thuế phải báo cáo các khoản thu hồi là thu nhập. Tuy nhiên, anh ta chỉ cần báo cáo một khoản bằng với khoản khấu trừ nợ xấu đã làm giảm nghĩa vụ thuế của anh ta trong năm anh ta đòi nợ xấu.
 
 
Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn