0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Thủ tục đổi sổ khi thay đổi số CMND sang thẻ căn cước

Tôi có nhu cầu muốn đổi lại sổ BHXH khi thay đổi số CMND sang thẻ căn cước công dân có được cơ quan BHXH đổi lại không?
 
 
Câu trả lời:
 
Theo Khoản 2, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định các trường hợp cấp lại sổ BHXH như sau: “Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BH thất nghiệp chưa hưởng. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng”. Thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu. vì vậy đề nghị Bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng, không phải cấp lại bìa sổ BHXH.

Bạn nên xem thêm: Chốt sổ bhxh với doanh nghiệp bỏ trốn   &&&  Thủ tục lấy sổ bhxh khi nghỉ việc

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn