dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thuế Giá Trị Gia Tăng
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT năm 2020

Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT năm 2020

Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng được quy định tại điều 18 Thông Tư 219/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại Thông Tư 130/2016/TT-BTC
Điều kiện khấu trừ hàng xuất khẩu năm 2020

Điều kiện khấu trừ hàng xuất khẩu năm 2020

Điều kiện khấu trừ thuế Giá Trị Gia Tăng hàng xuất khẩu và khấu trừ trường hợp coi như xuất khẩu được quy định tại Thông tư 219/2013/TT – BTC
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2020

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2020

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT trong doanh nghiệp

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT trong doanh nghiệp

Nguyên tắc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng trong doanh nghiệp được quy định chi tiết tại điều 14 - Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% năm 2020

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% năm 2020

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% năm 2020 bao gồm các hàng hóa dịch vụ được quy định tại Điều 4 Điều 9 và Điều 10 Thông Tư 219-2013 - TT - BTC
Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 5% năm 2020

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 5% năm 2020

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 5% theo thông tư nghị định mới nhất của Bộ Tài Chính năm 2020 về thuế GTGT mời các bạn cùng tìm hiểu
Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% năm 2020

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% năm 2020

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% Điều kiện áp dụng và các trường hợp không áp dụng thuế 0% được thanhlapdn.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây
Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế Giá Trị Gia Tăng bao gồm những đối tượng nào thuế GTGT là gì và ai là người nộp thuế Giá Trị Gia Tăng
Điều kiện hoàn thuế GTGT năm 2020

Điều kiện hoàn thuế GTGT năm 2020

Theo điều 19 và điều 20 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện hoàn thuế GTGT và nơi nộp thuế Giá Trị Gia Tăng năm 2020 bao gồm:
1Next

0973.981.661