Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty Cổ Phần


Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty Cổ Phần

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Mã số doanh nghiệp:0305795054 Địa chỉ trụ sở chính:Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:PETROVIETNAM OIL CORPORATION
Tên doanh nghiệp viết tắt:PVOIL
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0305795054
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:26/06/2008
Tên người đại diện theo pháp luậtCAO HOÀI DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở chính:Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

4661 (Chính)

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm Ethanol (E100); Xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô trong và ngoài nước; Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dầu ở trong và ngoài nước; Phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu; Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, hóa chất (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị trong chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu.

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sở).

7911

Đại lý du lịch

chi tiết: Kinh doanh du lịch.

4520

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển, cảng đường thủy nội địa. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa

5225

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở)

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

chi tiết: Xây dựng các hệ thống bồn, bể chứa sản phẩm dầu

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất sản phẩm Ethanol (E100) (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm dầu (không hoạt động tại trụ sở).

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

chi tiết: Cho thuê kho bãi.

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

chi tiết: Tư vấn đấu thầu.

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: Mua bán phân bón. Kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

chi tiết: Đại lý tàu biển. Môi giới và cung ứng tàu biển. Môi giới và cung ứng tàu biển vận tải dầu thô và sản phẩm dầu.

7710

Cho thuê xe có động cơ

chi tiết: Cho thuê xe ôtô; cho thuê xe có động cơ khác

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

chi tiết: Cho thuê kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu

4542

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

chi tiết: Cho thuê hệ thống thiết bị pha chế xăng dầu

Tin Tức Liên Quan:

⇒ chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

⇒ bài tập kế toán tài sản cố định

Các tin cũ hơn