0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Trạm Khuyến Nông Huyện Lục Nam

Trạm Khuyến Nông Huyện Lục Nam mã số doanh nghiệp 2400772815 địa chỉ trụ sở Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: trạm khuyến nông huyện lục nam
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 2400772815
Ngày bắt đầu thành lập:28/10/2015
Người đại diện pháp luật:Lương Văn Phú
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Lục Nam
Địa chỉ trụ sở chính:Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngành Nghề Kinh Doanh: