0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Trung Tâm Khuyến Ngư Phú Yên

Trung Tâm Khuyến Ngư Phú Yên mã số doanh nghiệp 4400647127 địa chỉ trụ sở 01 Lý Tự Trọng, Phường 7,, TP Tuy Hoà, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ PHÚ YÊN
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2009-07-01
Mã số doanh nghiệp: 4400647127
Ngày bắt đầu thành lập:18/05/2009
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ trụ sở chính:01 Lý Tự Trọng, Phường 7,, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Ngành Nghề Kinh Doanh: