0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Trường Tiểu Học Sơn Giang

Trường Tiểu Học Sơn Giang mã số doanh nghiệp 4400649082 địa chỉ trụ sở Xã Sơn Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN GIANG
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 4400649082
Ngày bắt đầu thành lập:19/05/2009
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Sông Hinh
Địa chỉ trụ sở chính:Xã Sơn Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

Ngành Nghề Kinh Doanh: