0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Trường Trung Học Cơ Sở Thắng Nhì

Trường Trung Học Cơ Sở Thắng Nhì mã số doanh nghiệp 3500996747 địa chỉ trụ sở Số 519 Trần Phú, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: trường trung học cơ sở thắng nhì
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 3500996747
Ngày bắt đầu thành lập:06/12/2008
Người đại diện pháp luật:Lưu Thị Hương
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành Phố Vũng Tàu
Địa chỉ trụ sở chính:Số 519 Trần Phú, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành Nghề Kinh Doanh: