0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Trường Trung Học Phổ Thông Võ Văn Kiệt

Trường Trung Học Phổ Thông Võ Văn Kiệt mã số doanh nghiệp 1900174402 địa chỉ trụ sở Thị trấn phước long,, Huyện Phước Long, Bạc Liêu
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: trường trung học phổ thông võ văn kiệt
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):Trường THPT Võ Văn Kiệt
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 1900174402
Ngày bắt đầu thành lập:18/11/1998
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Địa chỉ trụ sở chính:Thị trấn phước long,, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngành Nghề Kinh Doanh: