Tỷ lệ sai lệch cơ sở là gì?


Tỷ lệ sai lệch cơ sở là gì?

Sai lầm về tỷ lệ cơ sở, hoặc bỏ qua tỷ lệ cơ sở, là một lỗi nhận thức trong đó quá ít trọng lượng được đặt vào tỷ lệ khả năng (ban đầu) của cơ sở (ví dụ: xác suất của A cho B). Trong tài chính hành vi , sai lầm lãi suất cơ bản là xu hướng mọi người đánh giá sai khả năng của tình huống bằng cách không tính đến tất cả các dữ liệu liên quan. Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể tập trung nhiều hơn vào thông tin mới mà không thừa nhận điều này ảnh hưởng đến các giả định ban đầu.
 
Hai loại thông tin tồn tại khi xác định xác suất trong nhiều tình huống. Thứ nhất là xác suất chung; thứ hai là thông tin cụ thể về sự kiện, chẳng hạn như thị trường đã thay đổi bao nhiêu điểm cơ bản, bao nhiêu phần trăm công ty bị mất trong thu nhập của công ty hoặc bao nhiêu lần một công ty đã thay đổi quản lý. Các nhà đầu tư thường có xu hướng chú trọng hơn vào thông tin cụ thể cho sự kiện này trong bối cảnh tình hình, đôi khi bỏ qua hoàn toàn lãi suất cơ bản.
 
 
Mặc dù thông tin cụ thể về sự kiện thường rất quan trọng trong ngắn hạn, đặc biệt đối với người giao dịch hoặc người bán ngắn , nhưng nó có thể lờ mờ lớn hơn mức cần thiết cho các nhà đầu tư cố gắng dự đoán quỹ đạo dài hạn của một cổ phiếu. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể đang cố gắng xác định khả năng một công ty sẽ vượt trội so với nhóm ngang hàng của mình và nổi lên như một người dẫn đầu ngành. Trong khi nền tảng thông tin - tình hình tài chính vững chắc của công ty, tốc độ tăng trưởng ổn định, quản lý với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh và một ngành có nhu cầu mạnh - tất cả đều chỉ ra khả năng vượt trội, một quý thu nhập yếu có thể khiến các nhà đầu tư quay trở lại, khiến họ nghĩ rằng điều này đang thay đổi khóa học của công ty, trong khi thực tế nó có thể chỉ là một cú hích nhỏ trong sự phát triển chung của nó.

Tỷ lệ sai lầm cơ bản và tài chính hành vi

Tài chính hành vi là một lĩnh vực tương đối mới tìm cách kết hợp lý thuyết tâm lý học hành vi và nhận thức với kinh tế học và tài chính thông thường để đưa ra lời giải thích tại sao mọi người đưa ra quyết định tài chính phi lý.
 
Theo lý thuyết tài chính thông thường, phần lớn thế giới và những người tham gia của nó là "tối đa hóa tài sản" hợp lý. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tồn tại trong đó cảm xúc và tâm lý ảnh hưởng nặng nề đến quyết định của nhà đầu tư, khiến mọi người hành xử theo những cách không thể đoán trước.
 
Với mối quan hệ chặt chẽ với khái niệm sai lầm lãi suất cơ bản, phản ứng thái quá đối với một sự kiện thị trường là một ví dụ như vậy. Theo hiệu quả thị trường , thông tin mới sẽ nhanh chóng được phản ánh ngay lập tức trong giá của chứng khoán. Tuy nhiên, thực tế có xu hướng mâu thuẫn với lý thuyết này. Thông thường, những người tham gia thị trường phản ứng thái quá với thông tin mới, chẳng hạn như thay đổi lãi suất, tạo ra hiệu ứng lớn hơn mức phù hợp đối với giá của một loại tài sản hoặc bảo mật. Sự tăng giá như vậy thường không vĩnh viễn và có xu hướng xói mòn theo thời gian.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn