Vai trò của các bên liên quan trong doanh nghiệp của bạn


Vai trò của các bên liên quan trong doanh nghiệp của bạn

Trong kinh doanh, một bên liên quan thường là một nhà đầu tư trong công ty của bạn có hành động quyết định kết quả của các quyết định kinh doanh của bạn. Các bên liên quan không phải là cổ đông. Họ cũng có thể là nhân viên của bạn, những người có cổ phần trong thành công của công ty bạn và khuyến khích sản phẩm của bạn thành công. Họ có thể là đối tác kinh doanh, những người dựa vào thành công của bạn để duy trì chuỗi cung ứng. Mỗi doanh nghiệp có một cách tiếp cận khác nhau cho các bên liên quan. Vai trò của các bên liên quan khác nhau giữa các doanh nghiệp, phụ thuộc vào các quy tắc và trách nhiệm được đặt ra khi thành lập công ty hoặc khi doanh nghiệp của bạn phát triển qua nhiều năm. Tuy nhiên, định nghĩa phổ biến nhất về các bên liên quan là một nhà đầu tư lớn có quyền nắm giữ "cổ phần" khả thi trong công ty của bạn.
 
 
Quyết định
Tập hợp các bên liên quan phổ biến nhất trong một công ty giao dịch công khai là hội đồng quản trị, bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao và những người bên ngoài thỉnh thoảng nắm giữ một lượng lớn vốn chủ sở hữu trong công ty. Bất kỳ một trong các bên liên quan này đều có quyền phá vỡ các quyết định hoặc giới thiệu ý tưởng mới cho công ty. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm tất cả các cấp quản lý cấp cao - bao gồm cả CEO - và loại bỏ chúng nếu cần thiết. Các thành viên của hội đồng quản trị quyết định tương lai của công ty và tham gia vào tất cả các quyết định kinh doanh chính.
 
Quản lý trực tiếp
Mặc dù hội đồng quản trị là một cách tiếp cận "thuận tay" hơn trong việc kiểm soát công ty, một số bên liên quan thích cách tiếp cận "thực hành" bằng cách trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý. Các bên liên quan có thể tiếp quản một số bộ phận nhất định - chẳng hạn như nguồn nhân lực hoặc nghiên cứu và phát triển - để quản lý doanh nghiệp và bảo đảm thành công. Trong các công ty tư nhân và giao dịch công khai, các nhà đầu tư lớn thường trực tiếp tham gia vào các quyết định kinh doanh ở cấp độ quản lý.
 
Nhà đầu tư
Các bên liên quan được coi là các nhà đầu tư lớn, những người sẽ tăng hoặc giảm cổ phần của họ trong công ty của bạn theo hiệu suất tài chính của bạn. Lý tưởng nhất, họ đóng vai trò là thiên thần hộ mệnh cho các nhà đầu tư hàng ngày, xem qua các báo cáo tài chính và áp lực quản lý để thay đổi chiến thuật nếu cần thiết. Một số bên liên quan, được gọi là nhà đầu tư hoạt động, sẽ thực hiện các khoản đầu tư và thoái vốn cực kỳ khó lường để di chuyển giá cổ phiếu và thu hút sự chú ý của truyền thông vào một vấn đề nhất định. Carl Icahn nổi tiếng với chiến thuật áp lực cao này, được sử dụng để nhào nặn các công ty theo ý thích của ông.
 
Lương tâm doanh nghiệp
Các bên liên quan lớn thường là các nhà đầu tư có trình độ cao và muốn tránh xa các công ty chà đạp nhân quyền và luật môi trường. Họ giám sát các hoạt động gia công và các sáng kiến ​​toàn cầu hóa của công ty bạn và có thể bỏ phiếu chống lại các quyết định kinh doanh của bạn nếu chúng được coi là có hại cho các mục tiêu dài hạn của công ty.
 
Trách nhiệm khác
Tất nhiên, đây chỉ là một mô tả rộng về trách nhiệm của các bên liên quan. Lý tưởng nhất là bạn sẽ có các bên liên quan quan tâm đến bốn vấn đề này, nhưng thường xuyên hơn là không, lợi nhuận ngắn hạn được ưu tiên hơn tính bền vững lâu dài. Mặc dù các bên liên quan có thể sở hữu công ty của bạn, việc kiểm soát các nhà đầu tư của bạn dễ dàng hơn khi công ty của bạn được tổ chức riêng tư hơn là giao dịch công khai. Thông thường, dòng tiền lớn từ một IPO thành công hóa ra lại là một thỏa thuận với ma quỷ khi công ty của bạn đột nhiên bị một hội đồng quản trị hất cẳng bạn. Tuy nhiên, về mặt trái, các bên liên quan có thể giữ cho công ty của bạn có căn cứ và tập trung vào các sản phẩm có lợi nhuận cao nhất và duy trì tăng trưởng thu nhập của công ty bạn.
 

 

Các tin cũ hơn