dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Văn Bản Pháp Quy Mới Nhất
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn năm 2021

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn năm 2021

Các bạn hãy vào kiểm tra xem thôn xóm mình đang ở có nằm trong danh sách thôn xóm đặc biệt khó khăn của năm 2021 hay không nhé.
Luật đầu tư 2021 số 61/2020/QH14 mới nhất

Luật đầu tư 2021 số 61/2020/QH14 mới nhất

Luật đầu tư 2021 số 61/2020/QH14 mới nhất
Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định mới về doanh nghiệp
Tải nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định trái phiếu doanh nghiệp

Tải nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định trái phiếu doanh nghiệp

Tải nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định trái phiếu doanh nghiệp ban hành ngày 09 tháng 7 năm 2020
Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Thông tư số 130/2016/TT-BTC

Thông tư số 130/2016/TT-BTC
Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC
Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Thông tư số 119/2014/TT-BTC
Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng
Nghị định 121/2011/NĐ-CP

Nghị định 121/2011/NĐ-CP

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
Nghị định số 123/2011/NĐ-CP

Nghị định số 123/2011/NĐ-CP

Nghị định số 123/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Luật SĐBS số 32/2013/QH13

Luật SĐBS số 32/2013/QH13

Luật SĐBS số 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế GTGT 13/2008/QH12

Luật thuế GTGT 13/2008/QH12

Những quy định, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế, điều khoản thi hành Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội về Luật Thuế giá trị gia tăng
1Next

0973.981.661