Ví dụ, bài tập kế toán bất động sản đầu tư TT133


Ví dụ, bài tập kế toán bất động sản đầu tư TT133

Là một doanh nghiệp chuyên đầu tư bất động sản bạn sẽ làm gì...Ví dụ, bài tập kế toán bất động sản đầu tư TT133 có đáp án lời giải sẽ làm rõ cho bạn các nghiệp vụ.

Ví dụ 1: Xác định bất động sản đầu tư
Doanh nghiệp có một toà nhà với trên 80% diện tích chuyên cho thuê hoạt động và dưới 20% diện tích sử dụng làm văn phòng công ty thì toà nhà đó được hạch toán là bất động sản đầu tư.
Trong công việc kế toán nhất định các bạn phải biết đến các bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải
Ví dụ 2: Xác định bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động
 
Doanh nghiệp sở hữu tòa nhà A cho các đơn vị khác thuê làm văn phòng (cho thuê hoạt động) đồng thời cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và an ninh đối với tòa nhà cho thuê này thì doanh nghiệp sẽ phân loại tòa nhà A là bất động sản đầu tư.
 
Ví dụ 3: Có tài liệu kế toán cua Công ty cố phần đầu tư phát triển và thương mại ABC về hoạt động đầu tư Bất động sản như sau:
 
1. Ngày 15/01/20X4, Công ty đã mua 01 tòa nhà để chuyên cho thuê hoạt động với tổng giá thanh toán là 67.000.000.000 đồng (bao gồm cả thuế GTGT 10%) theo phương thức thanh toán trả chậm trong thời hạn 2 năm.
 
Biết rằng nếu tòa nhà mua trả tiền ngay thì Công ty chỉ phải thanh toán theo giá mua chưa có thuế GTGT 50.000.000.000 đồng, thue GTGT 5.000.000.000 đồng.
 
2. Ngày 20/2/20X4, Công ty đã chuyển công trình xây dựng hoàn thành (toà nhà 12 - T8) bàn giao chuyển thành BĐS đầu tư với giá thành xây dựng hoàn thành 9.000.000.000 đ.
 
3. Ngày 30/3/20X4, Lãnh đạo Công ty đã ra quyết định chuyển toàn bộ quyền sử dụng khu đất ở An Khánh có thời gian sử dụng 50 năm với diện tích 3.000 ha, nguyên giá 100.000.000.000d đã hao mòn 36.000.000.000đ sang thành BĐS đầu tư de chuẩn bị cho Công ty thương mại An Đông thuê 30 năm.
 
4. Ngày 30/3/20X4, Công ty có quyết định bán bất động sản đầu tư là tòa nhà 12-T8 cho Công ty kiếm toán và tư vấn kế toán Viễn Đông để công ty làm trụ sở làm việc.
 
Với giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 15.000.000.000đ nhưng với điều kiện là phải sơn lại toàn bộ toà nhà, đồng thời cải tạo lại một số phòng phù họp với vãn phòng làm việc.
 
Toàn bộ chi phí cải tạo và sơn lại do Công ty cổ phần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ABC thực hiện theo giá chưa có thuế GTGT là 65.000.000đ, thuế GTGT 10% và chưa thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ cải tạo.
 
Công ty Viền Đông đã chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bàn giao toà nhà. Biết rằng nguyên giá 9.000.000.000đ đã hao mòn 75.000.000d.
 
Hướng dân phương pháp kế toán như sau:
 
1. Ke toán các nghiệp vụ liên quan đến việc mua toà nhà:
 
1.1. Căn cứ vào các hồ sơ mua bán và mục đích sử dụng của tòa nhà được xác định là cho thuê hoạt động, do đó kế toán phân loại toà nhà đó là BĐS đầu tư ghi nhận vào số kế toán như sau:
 
Nợ TK217: 50.000.000.000 đ
 
Nợ TK 242: 12.000.000.000 đ
 
NợTK 133: 5.000.000.000 đ
 
Có TK331: 67.000.000.000 đ.
 
1.2. Hàng tháng, tính và phân bổ số lãi phải trả về mua BĐS đầu tư do mua trả chậm theo phương pháp đường thăng, ghi:
 
Nợ TK 635: 500.000.000đ (12.000.000.000đ/(2 nămxl2 tháng)
 
Có TK 242: 500.000.000 đ.
Một số lời giải bài tập kế toán quản trị chương 2 trong chương trình kế toán của đại học KTQD
2. Căn cứ vào hồ sơ xây dựng công trình, tài liệu quyết toán công trình hoàn thành, biên bản bàn giao BĐS đầu tư, ghi:
 
Nợ TK217: 9.000.000.000 đ
 
Có TK 2412: 9.000.000.000 đ.
 
3. Căn cứ quyết định chuyền mục đích sử dụng TSCĐ vô hình thành BĐS đầu tư, kế toán ghi:
 
NỢTK217: 100.000.000.000 đ
 
Có TK2113: 100.000.000.000 đ.
 
Đồng thời ghi:
 
Nợ TK 2143: 36.000.000.000 đ
 
Có TK2147: 36.000.000.000 đ.
 
4. Căn cứ quyết định bán toà nhà 12 - T8, kế toán ghi nhận: a) Ghi giảm BĐS đầu tư:
 
Nợ TK 156: 8.925.000.000 đ
 
Nợ TK2147: 75.000.000 đ
 
Có TK217: 9.000.000.000 đ
 
b) Tập họp các chi phí phát sinh về cải tạo lại toà nhà để bán, ghi:
 
Nợ TK 154: 65.000.000 đ
 
Có các TK 152, 334: 65.000.000đ
 
c) Khi cải tạo xong kết chuyển chi phí cải tạo để xác định giá gốc BĐS đầu tư, ghi:
 
Nợ TK 156: 65.000.000đ
 
CÓTK 154: 65.000.000đ
 
d) Khi bán được toà nhà, căn cứ hoá đơn và các tài liệu liên quan, ghi:
 
Nợ TK 131: 165.000.000.000d
 
Có TK511: 150.000.000.000 đ
 
Có TK 3331: 15.000.000.000 đ
 
Đồng thời, ghi:
 
Nợ TK 632: 8.990.000.000 đ
 
Có TK 156: 8.990.000.000 đ
 
e) Khi nhận được tiền của Công ty kiêm toán và tư vấn kế toán Viễn Đông chuyên trả, ghi: 
 
165.000.000.000 đ
Xem thêm: 9 bài tập lập dự án đầu tư + đáp án chi tiết cho các bạn khám phá
Ví dụ 4: về trích trước chi phí để tạm tính giá vốn sản phẩm, hàng hoá bất động sấn
 
Năm 20X5, Công ty Thanh Bình tiến hành đầu tư, xây dựng một khu đô thị. Tống dự toán chi phí đầu tư là 1.000 tỷ đồng; Tổng diện tích hàng hoá bất động sản được xây dựng là 100.000 mét vuông.
 
Định mức chi phí cho 1 mét vuông hàng hoá bất động sản trên tông dự toán là: 10 triệu đồng/mét vuông.
 
Năm 20X6, 30% diện tích bất động sản (tương ứng 30.000 mét vuông) đã hoàn thành và được bán cho khách hàng, chi phí thực tế phát sinh theo khối lượng đã được nghiệm thu của phần diện tích bất động sản đã bán là 250 tỷ đồng.
 
Định mức giá vốn của phần diện tích bất động sản đã bán tương ímg 30% trên tống dự toán (hay 30.000m2 X 10 triệu đồng/mét2) là: 300 tỷ đồng. Mức chi phí được trích trước để tạm tính giá vốn là 300 tỷ đồng - 250 tỷ đồng = 50 tỷ đồng.
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn