0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2

Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 mã số doanh nghiệp 0200155184-002 địa chỉ trụ sở 10 B1 cát Bi3,, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: xí nghiệp xây dựng số 2
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2005-12-27
Mã số doanh nghiệp: 0200155184-002
Ngày bắt đầu thành lập:11/11/1998
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Cục Thuế TP Hải Phòng
Địa chỉ trụ sở chính:10 B1 cát Bi3,, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngành Nghề Kinh Doanh: