Xử lý thông báo phát hành hóa đơn điện tử bị sai

Xử lý thông báo phát hành hóa đơn điện tử bị sai

Thời gian gần đây THANHLAPDN.VN nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đế việc thông báo phát hành hóa đơn đã gửi qua mạng rồi nhưng sau đó mới phát hiện ra sai sót giờ muốn biết cách xử lý trường hợp này như thế nào.

Ví dụ: Bạn Nguyễn Minh Nhung có hỏi " MÌnh nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử, những tờ khai bị sai Mẫu số hóa đơn thì mình phải làm ntn ?"

Hay như bạn Trang này còn nguy hiểm hơn "Tôi đã làm thông báo phát hành hoá đơn và đã sử dụng hoá đơn. 20 ngày sau phát hiện thông báo phát hành hoá đơn sai mẫu số . Bây giờ tôi phải xử lý sao ? Xin cám ơn"

Bây giờ mình sẽ chia làm 3 trường hợp để giải quyết vấn đề cho các bạn về trường hợp hóa đơn đã làm thông báo phát hành nhưng sau đó mới phát hiện ra sai sót giờ đưa ra hướng giải quyết cho quý vị.

Nhưng trước khi đi vào vấn đề các bạn cần phải xem bài viết này trước mới giải quyết được nội dung của bài này: Hướng dẫn kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn   để xem hóa đơn bên bạn đã được cơ quan thuế họ duyệt hay chưa.

Trường Hợp 1:

+ Bạn đã làm thông báo phát hành hóa đơn gửi qua mạng bằng chữ ký số của doanh nghiệp nhưng chưa được cơ quan thuế chấp thuận. Chưa có nổi trên hệ thống của cơ quan thuế.

Lúc này bạn đã phát hiện ra sai sót như: sai mẫu hóa đơn, sai số lượng hóa đơn, sai ngày làm thông báo, sai mã số thuế, sai tên công ty, sai địa chỉ doanh nghiệp...vvv. Công việc lúc này là đơn giản nhất.

Doanh nghiệp chỉ cần điều chỉnh thông tin sai đã phát hiện ra sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn mới, phụ lục mới và đẩy lại qua mạng như bình thường. Tại sao ta lại làm như vậy ?

Nguyên tắc của cơ quan thuế như sau: Trong cùng 1 khoảng thời gian khi Doanh nghiệp đẩy thông báo phát hành hóa đơn qua mạng nhiều lần ( Nhiều thông báo phát hành hóa đơn ) nhưng chưa duyệt thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xử lý thông báo được phát hành gần đầy nhất. Tốt nhất trên bản word của thông báo phát hành hóa đơn bạn nên để lại SDT để cán bộ thuế nếu thấy sai sẽ thông báo cho doanh nghiệp điều chỉnh.

+ Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn kết xuất ra XML từ HTKK mà bạn đã làm đúng rồi. Bạn sai thông tin trên mẫu hóa đơn hoặc sai thông tin trên quyết định sử dụng hóa đơn thì lúc này bạn chỉ cần điều chỉnh và đẩy lại phụ lục là xong.

Trường hợp 2:

Trường hợp thứ 2 là thông báo phát hành hóa đơn đã được cơ quan thuế họ duyệt rồi nhưng chưa xuất tờ nào lúc này mới phát hiện ra sai sót. 

+ Sai thông báo phát hành hóa đơn : sai mẫu hóa đơn không phù hợp với doanh nghiệp. Ví dụ: hóa đơn của phòng khám để dùng cho doanh nghiệp..lúc này bạn làm thông báo hủy toàn bộ số hóa đơn đã phát hành, đồng thời có công văn gửi nên cơ quan thuế chủ quản " Công văn xin hủy bỏ mẫu hóa đơn đã phát hành " với lý do nào đó như: sai mẫu hóa đơn chẳng hạn. Sau khi thuế xem xét xong sẽ đồng ý cho bạn làm thông báo phát hành hóa đơn mới.

+ Sai thông tin khác trên hóa đơn như: địa chỉ, tên công ty..bạn làm thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành gửi nên chi cục thuế. Sau khi thuế duyệt ok mình mới được sửa đổi hóa đơn sai về đúng.

Trương hợp 3: