Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam


Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam Mã số doanh nghiệp:0301266564 Địa chỉ trụ sở chính:236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:VIET NAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt:VRG
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0301266564
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:30/06/2010
Tên người đại diện theo pháp luậtTRẦN NGỌC THUẬN
HUỲNH VĂN BẢO
Địa chỉ trụ sở chính:236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

0128

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

0163

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

0161

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

1030

Chế biến và bảo quản rau quả

8610

Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế

(không hoạt động tại trụ sở)

8620

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

(trừ lưu trú bệnh nhân).

0210

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

0121

Trồng cây ăn quả

3511

Sản xuất điện

Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.

3512

Truyền tải và phân phối điện

Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

chi tiết: Đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, thuỷ điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.

0125 (Chính)

Trồng cây cao su

Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su

2013

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su

1629

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm)

8230

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp

2592

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc, sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ sở).

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương).

8291

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính.

4931

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Chi tiết: vận tải đường bộ

5021

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy.

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản xuất tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất

3600

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Chi tiết: Cấp nước

3700

Thoát nước và xử lý nước thải

Chi tiết: xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Đo đạc, bản đồ. kiểm định, giám định hàng hóa

6209

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: tin học

1811

In ấn

(trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở)

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)

7911

Đại lý du lịch

Chi tiết: Dịch vụ du lịch

7830

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động

0149

Chăn nuôi khác

Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở)

7490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại. Dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

4663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng

6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

0129

Trồng cây lâu năm khác

0119

Trồng cây hàng năm khác

Tin Tức Liên Quan:

⇒ tài khoản 356

⇒ tài khoản 352

Các tin cũ hơn