0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpMẫu biên bản giao hàng mới nhất

Dưới đây là một ví dụ điển hình cách điền, ghi đầy đủ thông tin trên mẫu biên bản giao hàng mới nhất năm 2019.

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_      ***       

BIỂN BAN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2019, Tại Công ty cổ Phần TM DV Phong Vũ chúng tôi gồm có:

Bên A(Bên bản)

 

-       Tên đơn vị: CÒNG TY CỎ PHẢN THƯƠNG MẠI DỊCH vụ PHONG vữ
 
-      Địa chì trụ sỡ chính: 78 Cách Mạng Tháng 8; Phường 6, Q.Tân Bình; TP.HCM -Mà sổ thuế: 0310944067

-       Điện thoại: 08.33453003             Fax: 08.69091234

-       Tài khoản số: 9905638484 Mở tại ngàn hàng Vietcombank- CN Tân Binh

-       Đại diện là Óng (bà): Mr.Tuẩn Chức vụ: Nhân viên bán hàng

Bên B(Bên mua)

-       Tên đơn vị: CÒNG TY TNHH ABC - XYZ

-       Địa chì trụ sờ chinh: số 80 Ngô Gia Tự, p.6; Quận 3, TP.HCM

-       Mà sổ thuể: 3600252854

-       Điện thoại: 08.39004723             Fax: 08.39004798

-      Tài khoản số: 2113759119 Mờ tại ngân hàng ACB-CN Q3 -Đại diện là Ông (bà): Mr.Tài Chức vụ: Nhân viên mua hàng

Cản cứ vào hợp đồng mua bán số 01/2019/HĐMB, bén A giao hàng cho bẻn B và hai bèn tiến

hành xác lập biên bân công nợ theo các điều kiện sau: ;3iều 1, Bèn A giao hảng cho bên B mặt hảng

STT

Tên hàng

Đơn vị tinh

Đơn giả

Số lượng

Thành tiền

1

Máy laptop leno vo Z400

Cái

18.000.000

01

18.000.000

2

Máy laptop Dell

Cái

20.000.000

01

20.000.000

 

Cộng

 

 

 

38.000.000

 

Thuê GTGT

 

 

 

3.800.000

 

Tổng cộng tiên thanh toán

 

 

 

41.800.000

 

Điểu2 Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đà nhận đù số lượng với tông trị giá đà bao gồm thuế VAT là: 41.800.000 đồng

(.Sơ tiên bàng chừ: Bôn mươi môt triệu tám tràm ngàn đông).

Bèn B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A đúng hạn.

Điêu 3. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kèt trong biên bàn giao hàng này và làm thiệt hại đển kinh tế của bên A thì bén A có quyên chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật đè giãi quỵêt.

Biên bân này được làm thành 02 bân, mỗi bên giữ 01 bàn và có giá trị pháp lý như nhau./.

              ĐẠI DIỆN BẼN A                                                                                                      ĐẠI DIỆN BEN B

 

Xem thêm: cách kê khai thuế tncn  && mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn