Mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư


Mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư

Doanh nghiệp có trách nhiệm soạn mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư khi mở bất kỳ tài khoản ngân hàng mới nào.

Quý doanh nghiệp mới thành lập đôi khi không tránh được những sai xót nhất định. Những cũng phải tự tìm hiểu để tránh được những khoản phạt không đáng có trong có việc đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư. Khi doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản ngân hàng phải có trách nhiệm thông báo đến sở kế hoạch đầu tư nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thì sao ? Có quy đinh xử phạt như sau:

" Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. ".
 
Dưới đây chúng tôi cung cấp, chia sẻ với các bạn mẫu hướng dẫn cách nên thông báo số tài khoản ngân hàng để gửi đến sở kế hoạch đầu tư như sau : Mẫu Phụ lục II-1

CÔNG TY TNHH ACO VIỆT NAM

Số : 06/08TBTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH ACO VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0108823658

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: 12/07/2019   Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):

Điện thoại:

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Hà Phương Linh

Điện thoại: 0943384568

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Cụm 1

Xã/Phường/Thị trấn: Xã Phúc Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố: Tp. Hà Nội

Điện thoại:  0946664568    Fax (nếu có): …………………..

Email (nếu có):

4

Ngày bắt đầu hoạt động: 12/07/2019

5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

x

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

 

 

 

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7

Tổng số lao động: 03

8

Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

 

 

Không

 

 

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

 

Khấu trừ

 

x

 

9

Trực tiếp trên GTGT

 

 

Trực tiếp trên doanh số

 

 

 Không phải nộp thuế GTGT

 

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

26010001212627

 


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

Xem thêm: dịch vụ thông báo số tài khoản ngân hàng với sở KHĐT

Link download: Mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng

Các tin cũ hơn