Tốc độ tăng trưởng là gì?


Tốc độ tăng trưởng là gì?

Tỷ lệ tăng trưởng đề cập đến phần trăm thay đổi của một biến cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể và được đưa ra một bối cảnh nhất định. Đối với các nhà đầu tư, tốc độ tăng trưởng thường đại diện cho tốc độ tăng trưởng hàng năm gộp của doanh thu, thu nhập, cổ tức hoặc thậm chí các khái niệm vĩ mô của công ty, như tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ) và doanh số bán lẻ. Dự kiến tốc độ tăng trưởng theo hướng tương lai hoặc theo dõi là hai loại tốc độ tăng trưởng phổ biến được sử dụng để phân tích.
Phá vỡ tốc độ tăng trưởng
Ở cấp độ cơ bản nhất của chúng, tốc độ tăng trưởng được sử dụng để thể hiện sự thay đổi hàng năm trong một biến số theo tỷ lệ phần trăm.
 
 
Chẳng hạn, tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế được tính là tốc độ thay đổi hàng năm mà tại đó GDP của một quốc gia tăng hoặc giảm. Tốc độ tăng trưởng này được sử dụng để đo lường suy thoái hoặc mở rộng nền kinh tế. Nếu thu nhập trong một quốc gia giảm trong hai quý liên tiếp, nó được coi là trong một cuộc suy thoái . Ngược lại, nếu quốc gia có thu nhập tăng trưởng trong hai quý liên tiếp, nó được coi là mở rộng.
 
Tốc độ tăng trưởng được sử dụng để đánh giá các công ty và đầu tư
Tốc độ tăng trưởng được sử dụng bởi các nhà phân tích, nhà đầu tư và quản lý của một công ty để đánh giá sự tăng trưởng của một công ty theo định kỳ và đưa ra dự đoán về hiệu suất trong tương lai. Thông thường, tốc độ tăng trưởng được tính cho thu nhập, doanh số hoặc dòng tiền của một công ty, nhưng các nhà đầu tư cũng xem xét tốc độ tăng trưởng cho các số liệu khác, chẳng hạn như tỷ lệ giá trên thu nhập hoặc giá trị sổ sách, trong số những người khác. Khi các công ty đại chúng báo cáo thu nhập hàng quý, các số liệu tiêu đề thường là thu nhập và doanh thu, cùng với tốc độ tăng trưởng - quý qua quý hoặc năm qua năm - cho mỗi. 
 
Amazon, ví dụ, báo cáo doanh thu cả năm là 232,89 tỷ đô la cho năm 2018; con số này tăng trưởng 30,93% so với doanh thu năm 2017 là 177,9 tỷ USD. Amazon cũng báo cáo rằng thu nhập của họ đạt 10,07 tỷ đô la trong năm 2018, so với 3,03 tỷ đô la năm 2017, vì vậy tốc độ tăng trưởng của công ty đối với thu nhập trên cơ sở hàng năm là một con số khổng lồ 232%.
 
Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ( CAGR ) là một loại tốc độ tăng trưởng cụ thể được sử dụng để đo lường lợi tức đầu tư hoặc hiệu suất của công ty. Tính toán của nó giả định rằng tăng trưởng ổn định trong một khoảng thời gian xác định. CAGR là một số liệu được sử dụng rộng rãi do tính đơn giản và linh hoạt của nó, và nhiều công ty sẽ sử dụng nó để báo cáo và dự báo tăng trưởng thu nhập. 

Tốc độ tăng trưởng của ngành

Các ngành cụ thể cũng có tốc độ tăng trưởng. Mỗi ngành có một số điểm chuẩn duy nhất cho tốc độ tăng trưởng mà theo đó hiệu suất của nó được đo. Ví dụ, các công ty tiên tiến về công nghệ có nhiều khả năng có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao hơn so với một ngành công nghiệp trưởng thành như bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng của ngành có thể được sử dụng như một điểm so sánh cho các công ty đang tìm cách đánh giá hiệu suất của họ so với các công ty cùng ngành.
 
Việc sử dụng tốc độ tăng trưởng lịch sử là một trong những phương pháp đơn giản nhất để ước tính tăng trưởng trong tương lai của một ngành. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao trong lịch sử không phải lúc nào cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng cao nhìn về tương lai vì điều kiện công nghiệp và kinh tế thay đổi liên tục và thường theo chu kỳ. Ví dụ, ngành công nghiệp ô tô có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn trong thời kỳ mở rộng kinh tế, nhưng, trong thời kỳ suy thoái, người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm hơn và không dành thu nhập khả dụng cho một chiếc xe mới.
 
Ví dụ về tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô
Ngoài tăng trưởng GDP, tăng trưởng  doanh số bán lẻ là một tốc độ tăng trưởng quan trọng khác cho một nền kinh tế bởi vì nó có thể là đại diện cho niềm tin của  người tiêu dùng và thói quen chi tiêu của khách hàng. Khi nền kinh tế đang hoạt động tốt và mọi người tự tin, họ sẽ tăng chi tiêu, điều này được phản ánh trong doanh số bán lẻ. Khi nền kinh tế suy thoái, mọi người giảm chi tiêu và doanh số bán lẻ giảm.
 
Ví dụ, tăng trưởng doanh số bán lẻ quý 2 năm 2016 cho Ireland đã được báo cáo vào tháng 7 năm 2016, cho thấy doanh số bán lẻ trong nước đã giảm trong quý hai của năm. Người ta tin rằng sự bất ổn chính trị trong nước, kết hợp với kết quả bỏ phiếu Brexit vào tháng 6 năm 2016, khiến doanh số của Ireland bị đình trệ. Trong khi một số ngành công nghiệp, như nông nghiệp và làm vườn, cho thấy sự tăng trưởng tích cực, các ngành công nghiệp khác trong lĩnh vực bán lẻ đã chống lại sự tăng trưởng đó. Thời trang và giày dép có sự tăng trưởng âm trong quý.
 

Các tin cũ hơn